ROOF Management A/S: Risikoområder

Investering i boligejendomme er ligesom andre investeringsformer forbundet med risiko. Som professionelle specialister sikrer vi dig optimalt imod uforudsete negative udviklinger på ejendomsmarkedet. Dette afspejles tydeligt i budgettet til vores ejendomsprojekter, som baseres på en konservativ tilgang til udviklingen i ejendomsdriften og ejendomsfinansieringen over tid.

Vi giver dig mulighed for at investere trygt og sikkert ud fra en række robuste konservative parametre, men giver ingen garanti.

Det er risikabelt at investere, og det gælder også for de ejendomsprojekter, vi udbyder. Du kan derfor ikke være sikker på at tjene på din investering og i værste fald, kan du risikere at tabe på den. Du kan dog aldrig tabe mere, end du har investeret. Vi opfordrer dig til grundigt selv at overveje og analysere, om investeringen er noget for dig. Vi anbefaler også, at du søger uvildig rådgivning, før du investerer.

Når du investerer hos ROOF Invest, investerer du i kapitalandele, som ikke handles på en børs. De kan ikke sælges igen på børsen, som du kan med aktier og obligationer, men du har mulighed for at sælge kapitalandelene til andre af dine medinvestorer eller til en ny uafhængig investor.

Der er en række risici forbundet med din investering:

1. Markedsrisici

Der er risiko for, at de finansielle markeder såsom aktiemarkeder, rentesatser, valutakurser m.m. ændrer sig radikalt, hvilket også har en påvirkning på andre aktivklasser som f.eks. investeringsejendomme. En væsentlig negativ udvikling på de finansielle markeder kan være med til at påvirke prisen på ejendomsmarkedet i negativ retning.

2. Driftsrisiko

Lejerne betaler f.eks. ikke husleje, der står et tomt lejemål i en længere periode (tomgang), brand, vandskade, hærværk og lign.

3. Likviditetsrisiko

I det tilfælde at der skulle ske en stor stigning i tomgangen i projektet, kan selskabet blive presset rent likviditetsmæssigt til at sælge ejendommen eller at bede investorerne om at indskyde likviditet i en periode.

4. Gearingsrisiko

Ved finansiering af en investeringsejendom optages et realkreditlån. En gearet investering er mere risikofyldt, da der er mindre egenkapital i investeringen. Samtidig med at du som investor får en større investering end det indskud, du kommer med.

5. Finansierings- og renterisiko

Finansieringsomkostningerne såsom renter, kurser og bidragssatsen på realkreditlån kan ændre sig i løbet af lånets løbetid, hvilket har en betydning for de samlede renteomkostninger i projektet.

6. Kredit- og modpartsrisiko

Lejerne betaler ikke husleje over længere tid, eller banken/realkreditinstituttet begæres konkurs, som resulterer i et reelt problem for investeringsprojektet og afkastet.

7. Udbytterisici

Ved alle vores investeringsprojekter forventer vi at kunne udbetale udbytte til dig som investor løbende, men der stilles ingen garantier for udbetalingen.

8. Værdiansættelse og risiko for tab

Det mest væsentlige aktiv er ejerskabet af ejendommen, og investeringens afkast er derfor meget afhængig af den endelige salgspris, der opnås på denne. Som investor hæfter du alene for din investering og kan derfor ikke tabe mere, end du har investeret.

Det med småt

Kontakt
Finanstilsynet

ROOF Management A/S

Bornholmsgade 3, 3. sal
DK - 1266 København K
Tlf.: +45 93 86 57 96
CVR: 38990527
info@roofmanagement.dk

Jylland

Ved Stranden 10, 2 sal
DK - 9000 Aalborg C

 

© ROOF Management A/S 2023. Alle rettigheder forbeholdes. ROOF Management A/S der er et dansk selskab, CVR-nr: 38990527 og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT-nr. 23.144. ROOF Management A/S er en del af Nectar Invest A/S

Share This